Truyện Lính Đặc Chủng Ta Trước Kia Là Hokage

Lính Đặc Chủng Ta Trước Kia Là Hokage

Lính Đặc Chủng Ta Trước Kia Là Hokage

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Hokage trở về
Mới nhất:
Chương 527: Trump thăm Hoa (4 tháng trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 24 người đánh giá