Truyện Linh Cảnh Hành Giả (Mại Báo Tiểu Lang Quân)

Linh Cảnh Hành Giả

Linh Cảnh Hành Giả

Tác giả:
Mại Báo Tiểu Lang Quân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Lễ vật
Mới nhất:
Chương 172: (1 ngày trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 33 người đánh giá
Tuyên cổ thông kim, nghe đồn thế có Linh cảnh.

Liên quan tới Linh cảnh thuyết pháp, các triều đại danh nhân nhã sĩ chúng thuyết phân đàn, trong thơ ghi chép:

"Từ Tề đến Đường, tư sơn thâm hoang, Linh cảnh tịch liêu, hiếm người du lịch."

"Linh cảnh không thể trạng, quỷ công lượng khó cầu."

Thân Thành đại học năm nhất tân sinh Trương Nguyên Thanh, tại dưới một lần cơ duyên xảo hợp, đạt được một tấm hội sở thẻ VIP Chí Tôn, a không, là thẻ thông hành Linh cảnh.