Truyện Liệp Hồn Kỷ Nguyên (Thần thần thần thần thần)

Hai mươi năm trước, một ai có thể tưởng tượng ra được, khoa học viễn tưởng trong ngày tận thế sẽ trở thành hiện thực.

Hết thảy đều tới quá mức đột nhiên, tựa hồ chỉ là trong một đêm, phồn hoa nhân loại văn minh suy sụp đổ nát, chỉ để lại tảng lớn tảng lớn hoang dã cùng thê lương thê lạnh gạch ngói vụn.