Truyện Lịch Sử Phấn Toái Cơ (Mộc Duẫn Phong)

Lịch Sử Phấn Toái Cơ

Lịch Sử Phấn Toái Cơ

Tác giả:
Mộc Duẫn Phong
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Địa Ngục hình thức
Mới nhất:
Chương 50: Hôn quân là như thế nào luyện thành (1 tháng trước)

Đánh giá

Cuồn cuộn dòng sông lịch sử, ta từ đi ngược dòng nước, đối Hoa Hạ tồn vong thời khắc, cánh tay kéo họa trời.

Trạm thứ nhất, 1644 năm, Hồn Xuyên cũng đã treo vào treo ngược Sùng Trinh.

Trở thành Hoàng Đế hậu cung 3000

"Cái gì! Ngươi nói ta chỉ là bù nhìn, phế vật

Đến đến đến, ta để ngươi biết cái gọi là phế vật cũng không bằng."

Tam quân ngàn vạn, cùng Trẫm binh phạt chư thiên tam giới.

Đời này ta nguyện ý phụ người chứ không để người phụ ta.