Truyện Lão Tử Là Cương Thi Đế Vương (Phi Đao Tiểu Ngư)

Lão Tử Là Cương Thi Đế Vương

Lão Tử Là Cương Thi Đế Vương

Tác giả:
Phi Đao Tiểu Ngư
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Khát máu xúc động
Mới nhất:
Chương 401: Hỗn loạn cùng trống rỗng (2 tuần trước)

Đánh giá

8
Đã có 18 người đánh giá
Xuyên việt đến Thiên Long Bát Bộ thế giới, ai biết thành vì một con đẳng cấp thấp nhất Tử Cương , bất quá, có Cương Thi Đế Vương hệ thống tại , đẳng cấp này đều không là vấn đề.

Thu hoạch được ' Hoàng Đế Ngự Nữ Tâm Kinh ', thông qua nam nữ song tu có thể nhanh tăng tu luyện tốc độ, Tử Cương, Bạch Cương, Mao Cương, Phi Cương thậm chí Bất Hóa Cốt, siêu phàm nhập thánh.

Trở thành Tây Hạ Thái Tử, lên làm Tây Hạ Quốc hoàng đế, lấy long mạch khí vận nhập Cương Thi Chi Khu, ngưng khí vận Hắc Long, đúc vô thượng Đế Vương thân thể, há miệng có thể thôn thiên kiếp.

Bằng vào mạnh mẽ thực lực cùng lưu manh tính nết, bụi hoa tiêu dao, mỹ nhân trong ngực!

Lý Triết: "Đã ta vượt qua, vậy ta liền muốn trở thành đệ nhất cường giả, thành làm một đời tuyệt thế Đế Vương, túy ngọa mỹ nhân đùi."

"Đã ta thành vì một con cương thi, vậy ta liền muốn trở thành cương thi bên trong Đế Vương."

**** Main nhiều vợ, chén cả mẹ lẫn con. chén cả đồ đệ chính nghĩa nhân sĩ thích chung tình 1 vợ cẩn thận mà vào.

**** Truyện xây dựng thế lực bem nhau

- Map 1: Thiên Long Bát Bộ

- Map 2: Phong Vân (map nhiếp phong, bộ kinh vân)

**** Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 2 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương