Truyện Lão Sư Ta Là Học Bá (Hồng Trần Tiêu Diêu)

Lão Sư Ta Là Học Bá

Lão Sư Ta Là Học Bá

Tác giả:
Hồng Trần Tiêu Diêu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tựu trường đệ nhất giờ học
Mới nhất:
Chương 759: Mở ra cách thức Đăng Nguyệt khoang thuyền (2 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Muốn trở thành học bá sao?

Muốn hưởng thụ học cặn bã môn ngưỡng mộ ánh mắt sao?

Muốn vì nhân loại nghiên cứu khoa học sự nghiệp cống hiến chính mình một phần lực lượng sao?

Kia hãy mau mở ra quyển sách, lắng nghe Cố lão sư dạy bảo đi!

Đơn giản mà nói, quyển sách nói là chủ giác không cẩn thận liền trở thành trên thế giới vĩ đại nhất lão sư cố sự.

*******************************************
* Truyện do ๖ۣۜThiên ๖ۣۜLong convert.
* CẦU VOTE 10 ★ ĐẦU TRUYỆN