Truyện Lăng Thiên Độc Tôn (Lạc Thành Đông)

Lăng Thiên Độc Tôn

Lăng Thiên Độc Tôn

Tác giả:
Lạc Thành Đông
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: luyện ta làm đan?
Mới nhất:
Chương 95: Diệp Lăng Thiên, cút ra đây cho ta! (2 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Đến Thái Cổ chí bảo, nghịch thiên quật khởi.

Cửu thiên thập địa, ai dám không xưng một tiếng: "Đại Đế Tôn!

Lạc Thành Đông sách mới.