Truyện Lăng Thiên Độc Tôn (Lạc Thành Đông)

Lăng Thiên Độc Tôn

Lăng Thiên Độc Tôn

Tác giả:
Lạc Thành Đông
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: luyện ta làm đan?
Mới nhất:
Chương 95: Diệp Lăng Thiên, cút ra đây cho ta! (34 phút trước)

Đánh giá

Đến Thái Cổ chí bảo, nghịch thiên quật khởi.

Cửu thiên thập địa, ai dám không xưng một tiếng: "Đại Đế Tôn!

Lạc Thành Đông sách mới.