Truyện Lan Nhược Tiên Duyên (Đường Thố Vu)

Lan Nhược Tiên Duyên

Lan Nhược Tiên Duyên

Tác giả:
Đường Thố Vu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Lan Nhược Tự
Mới nhất:
Chương 590: Phật Môn thánh địa không (7 giờ trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 9 người đánh giá
Tỉnh lại sau giấc ngủ, núi sâu chùa cổ. Xuống núi xem xét, quỷ quái hoành hành,

Vì sống sót, Vô Sinh cố gắng tu hành, ngộ thần thông, luyện pháp bảo, học trận pháp, thuận tiện làm chút người tốt chuyện tốt,

Có thể thế nhân lại còn nói hắn là

Lòng dạ từ bi đại sư,

Chuyển thế tu hành phật tử,

Phổ độ chúng sinh Thánh Tăng,

Ăn rồi hắn thịt có thể trường sinh bất lão!

"Cái này đều ai tại nói hươu nói vượn, ta còn muốn trường sinh bất lão đâu!"