Truyện Lâm Thời Người Giám Hộ (Hải Để Mạn Bộ Giả)

Lâm Thời Người Giám Hộ

Lâm Thời Người Giám Hộ

Tác giả:
Hải Để Mạn Bộ Giả
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Không đáng tin cậy bằng hữu
Mới nhất:
Chương 10: Hương tử (2 ngày trước)

Đánh giá

Nhân vật chính thụ ngày xưa bạn bè nhờ vả, tiến về Đông Doanh chiếu cố một cái mười ba tuổi tiểu nữ hài!

Mặc dù cô bé này tính cách khó chịu cực không lấy vui, nhưng cái này vẫn là chuyện rất đơn giản —— chỉ là nhìn một tháng hài tử, không có gì khó khăn.

Bất quá theo các loại chuyện kỳ quái phát sinh, nhân vật chính hoàn toàn không nghĩ tới chẳng qua là khi cái lâm thời người giám hộ mà thôi, vậy mà lại liên lụy vào 6500 vạn năm trước phát sinh qua đại tai nạn bên trong.

Đây thật là nhân sinh khắp nơi có vui mừng!