Truyện Kỳ Bá Thiên Hạ (Bất Ngữ Lâu Chủ)

Kỳ Bá Thiên Hạ

Kỳ Bá Thiên Hạ

Tác giả:
Bất Ngữ Lâu Chủ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nguyệt dạ
Mới nhất:
Chương 89: Lí ngoại không phải người (6 năm trước)

Đánh giá

6.1
Đã có 9 người đánh giá

Từ nhỏ chú định đích vận mệnh, liền là gọi là đích túc mệnh, bất luận là 'Ta mệnh do ta không khỏi ngày đích' đích dũng giả cuồng đồ, còn là 'Kiên nhẫn chịu đựng' đích phàm phu tục tử, tại lịch sử sông dài lí cũng chỉ chẳng qua là chuyển mắt đích một thuấn, cải biến vận mệnh, còn là bị vận mệnh sở tả hữu, thân ở cục trung, không đến sau cùng đích một khắc, lại có ai biết chân chính đích đáp án ni?