Truyện Kinh Khủng Nữ Vương (Tam Phân Lưu Hỏa)

Kinh Khủng Nữ Vương

Kinh Khủng Nữ Vương

Tác giả:
Tam Phân Lưu Hỏa
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Hết thảy bắt đầu
Mới nhất:
Chương 286 : Kinh khủng nữ vương (1 tháng trước)

Đánh giá

Diệp Đàm Đại Ma Vương lịch sử trưởng thành.

Tô sảng văn

PS: Văn danh bắt nguồn từ nữ chủ chức nghiệp.

Nội dung nhãn hiệu: Thiên chi kiêu tử mau xuyên thăng cấp lưu

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Diệp Đàm ┃ vai phụ: ┃ cái khác: