Truyện Kim Sắc Lục Nhân (Trác sắc đồng)

Kim Sắc Lục Nhân

Kim Sắc Lục Nhân

Tác giả:
Trác sắc đồng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trời sinh một vị tiên nhân động
Mới nhất:
Chương 69: (hạ) chết không đáng tin cậy Brehme (1 tháng trước)

Đánh giá

Ầm ầm sóng dậy bóng đá lịch trình, mây cuốn mây bay bóng đá nhân sinh. Nếu muốn hỏi vì sao như thế biến ảo khó lường,

Trác Dương cười một tiếng: "Không hiếm lạ, bởi vì ta là quyển sách này nhân vật chính!"

Kim sắc chương nhạc cùng thảm cỏ xanh truyền kỳ hoà lẫn. Lấy bóng đá làm tên, đối thanh xuân, đối lý tưởng, đối tình yêu cùng hữu nghị ca tụng!

Trong lòng ta có cái thế giới, ta muốn đem bên trong cố sự giảng cho ngài nghe.

Hoan nghênh đi vào 《 Kim Sắc Lục Nhân 》 thế giới

QQ các bạn đọc: 461 610 23 8