Truyện Kiều Sủng Thiên Thành (Thẩm Thanh Lý)

Kiều Sủng Thiên Thành

Kiều Sủng Thiên Thành

Tác giả:
Thẩm Thanh Lý
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01:
Mới nhất:
Chương 145: TOÀN VĂN HOÀN (2 tuần trước)

Đánh giá

Kiếp trước chết thảm sau, Mộc Oanh Chi đối với này một đời vị hôn phu yêu cầu rất cao:

Nhất muốn văn võ song toàn, đề ra bút an thiên hạ, lên ngựa định càn khôn;

Nhị tướng mạo muốn lạnh lẽo, miễn cho chiêu đào hoa;

Tam tính tình thật tốt, tay nghề muốn xảo, biết lạnh biết nóng biết đau người. . .

Tỷ phu nghe lòng hoảng hốt: Đây không phải là nói ta sao?

Nhắc nhở: Nam cường nữ cường.