Truyện Kiếm Tiên Đạo (Huyền Vũ)

Kiếm Tiên Đạo

Kiếm Tiên Đạo

Tác giả:
Huyền Vũ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 0: Phần đệm
Mới nhất:
Chương 297: Cao đàm khoát luận (2 tháng trước)

Đánh giá

7.7
Đã có 3 người đánh giá
Vương hầu tướng lĩnh thà có gan, hàn môn cũng tự thanh tiên tu.

Ngàn khó vạn hiểm đều không sợ, vạn trượng hồng trần luyện đạo tâm.

Thế nhân đều nói trường sinh hảo, trải qua bách kiếp bắt đầu thành tiên.

Đây là một cái xuất thân hàn môn thiếu niên lập chí tu tiên cố sự.