Truyện Kiếm Thánh Liền Nên Ra Tank (Tân Hỏa Chi Vương)

Kiếm Thánh Liền Nên Ra Tank

Kiếm Thánh Liền Nên Ra Tank

Tác giả:
Tân Hỏa Chi Vương
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Quỷ dị Man Hoang
Mới nhất:
Chương 158: Gõ trứng vàng (18 giờ trước)

Đánh giá

9
Đã có 47 người đánh giá
Hư giả Kiếm Thánh: Phiêu miểu thân pháp, vô song kiếm kỹ, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành.

Chân thực Kiếm Thánh: Hùng hậu huyết khí, lực lượng vô địch, lấy vô tận huyết khí, chặt bạo hết thảy.

Đây chính là một cái Tank Kiếm Thánh, chặt bạo hết thảy cố sự.