Truyện Kiếm Đạo Thông Thần (Lục Đạo Trầm Luân)

Kiếm Đạo Thông Thần

Kiếm Đạo Thông Thần

Tác giả:
Lục Đạo Trầm Luân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Không ngừng vươn lên
Mới nhất:
Chương 20: Vạn Kiếm Quy Nhất (3) (4 tuần trước)

Đánh giá

9
Đã có 167 người đánh giá
Ta kiếm, có thể khai sơn đoạn thạch,

Ta kiếm, có thể ngăn sông đoạn nước, T

Ta kiếm, có thể phá núi phân biển,

Ta kiếm, có thể phá thiên liệt địa,

Ta kiếm, đương thời có một không hai,

Ta kiếm đạo, có thể thông thần.