Truyện Kiếm Đạo Cửu Thiên (Tô Cửu Diệp)

Kiếm Đạo Cửu Thiên

Kiếm Đạo Cửu Thiên

Tác giả:
Tô Cửu Diệp
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Thất Tinh Kiếm Quyết (sách mới, cầu đề cử cùng cất giữ)
Mới nhất:
Chương 120: Mạc Bắc Tiêu Dao môn (9 tháng trước)

Đánh giá

⚝Tuyệt thế Kiếm Thần trùng sinh, phụ thân tông môn ngoại môn phế vật, sống lại một đời, Lâm Ngữ chú định quật khởi mạnh mẽ!

⚝Cảnh giới: Hoàng - Huyền - Địa - Thiên....

⚝ Tác ra 820c, và vẫn còn ra đều, nhảy không lo thiếu thuốc.

⚝ Cầu các loại đề cử:
- Đậu.
-Nguyệt phiếu.
-Kim sa châu.
- Hỏa tinh châu.
-Thất thải châu.
-Bố cáo lệnh.