Truyện Kiếm Cốt (Hội Suất Giao Hùng Miêu)

Kiếm Cốt

Kiếm Cốt

Tác giả:
Hội Suất Giao Hùng Miêu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trở thành bất hủ
Mới nhất:
Chương 83: Ta muốn ngươi thần phục (2 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 5 người đánh giá
Sương Sát Bách Thảo niên đại, thiếu niên đi ra Bồ Tát miếu, tiếp nhận khắp thiên hạ tối trọng kiếm, hướng về trong nhân thế, chém ra một tuyến quang minh... .