Kiếm Chủ Bát Hoang

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Kiếm Chủ Bát Hoang

Kiếm Chủ Bát Hoang

Tác giả:
Hàn Vô Phong
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Vì ái sinh hận
Mới nhất:
Chương 1284: Khiêu khích Mục ca (2 ngày trước)

Đánh giá

7.6
Đã có 15 người đánh giá

Hoang Tiên Vực, từ xưa chính tà bất lưỡng lập!

Như thế nào chính?

Như thế nào tà?

Đối mặt thế gian vạn hóa!

Ta từ một kiếm lăng không trung, duy tiện tay bên trong một kiếm!

p/s: truyện này motip lạ, main không có trọng sinh hay là phế vật hoàn khố. Main từ đầu là thiên tài , vừa vào đã bật pk đồ sát mấy thằng công tử bột luôn mà không cần kiêng nể ai hết.