Truyện Không Thể Miêu Tả Vô Địch (Đạp Tiên Lộ Đích Băng Trần)

Không Thể Miêu Tả Vô Địch

Không Thể Miêu Tả Vô Địch

Tác giả:
Đạp Tiên Lộ Đích Băng Trần
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Người này có não tật bệnh điên
Mới nhất:
Chương 174: Kết cục (5000 chữ đại chương) (2 tháng trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 10 người đánh giá
Thế gian câu cửa miệng, sống được lâu liền biết đến nhiều lắm, biết được nhiều lại bị chết rất nhanh.

Nhưng nếu như.

Sống được lâu, biết được nhiều, lại không chết quá, sẽ như thế nào.

Cảnh Giới: Y Thủy Cửu Trọng (Trúc Cơ, Luyện Huyết, Ngọc Thân, Nội Thần, Ngoại Thần, Mông Ngộ, Khải Linh, Thuế Phàm, Nhân Hiền), Mai Ngũ Linh, Huyền Tẫn Chi Môn, Tam Xích Thần Minh, Nhân Thần, Chân Thần, Minh Đạo (Vương Hầu), Đạo Hỏa, Thánh cảnh
Bình Khí: Phược Kê Chi Binh, Bác Sát Chi Binh, Phong Hầu Chi Binh, Thần Minh Bá Khí, Ngộ Đạo Cổ Binh
Công pháp: Phàm pháp, Nhân Hiền pháp, Thần Minh pháp, Ngộ Đạo pháp, Thánh Nhân pháp