Truyện Không Tầm Thường Thần Hào (Ai tiểu ca ca)

Không Tầm Thường Thần Hào

Không Tầm Thường Thần Hào

Tác giả:
Ai tiểu ca ca
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Mời thỏa thích phân phó Ðát Kỷ
Mới nhất:
Chương 496: Tỷ ta còn tại sát vách (4 ngày trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 5 người đánh giá
Thần Hào trong mắt chỉ có hai chuyện: Dùng, tốt nhất! Chơi, quý nhất!