Truyện Không Hạn Chế Mùa Xuyên Việt (Bất Khẳng Ba La Bì)

Không Hạn Chế Mùa Xuyên Việt

Không Hạn Chế Mùa Xuyên Việt

Tác giả:
Bất Khẳng Ba La Bì
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Kiến nguyền rủa
Mới nhất:
Chương 367: Đánh cắp linh hồn bảo thạch (4 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 4 người đánh giá
Tại trên thực tế đã biến thành người tí hon, lại ngoài ý muốn đã lấy được tự do xuyên việt ảo tưởng thế giới cơ hội, vì tìm kiếm thực tế lớn lên phương thức, không hạn chế mà xuyên việt muốn đi thế giới, khoa học kỹ thuật, ma pháp, pháp thuật, phương thức gì mới có thể hoàn mỹ thực hiện nguyện vọng.