Truyện Không Có Người Nào, So Với Ta Càng Có Tiền (Bôi Tửu Thích Binh Quyền)

Không Có Người Nào, So Với Ta Càng Có Tiền

Không Có Người Nào, So Với Ta Càng Có Tiền

Tác giả:
Bôi Tửu Thích Binh Quyền
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Siêu cấp lễ vật
Mới nhất:
Chương 306: Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên (1 tuần trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 8 người đánh giá
Kế thừa tài phú của lão ba, từ đó, muốn cái gì có cái đó, ta chính là Thần hào!

Đô thị vô địch, ngang dọc quật khởi!