Truyện Khoa Học Kỹ Thuật Rút Thăm Trúng Thưởng (Bát Nguyệt Phong Khởi)

Khoa Học Kỹ Thuật Rút Thăm Trúng Thưởng

Khoa Học Kỹ Thuật Rút Thăm Trúng Thưởng

Tác giả:
Bát Nguyệt Phong Khởi
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: MIT học sinh trở về nước gây dựng sự nghiệp
Mới nhất:
Chương 479: Cảm nghĩ kết thúc (1 tuần trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 1 người đánh giá
Giang Viễn ngửa mặt lên trời: "Cầu lão thiên ban cho ta cái hệ thống đi, cái gì giá phải trả đều có thể!" Ông trời: "Đinh, ngài hệ thống đã tuyến, bây giờ tuyên bố nhiệm vụ: 30 ngày bên trong thành lập một cái giá trị cổ phần 1 tỷ đô la xí nghiệp, thất bại liền ngắn 10 cm." Giang Viễn: "... Ta có thể đổi ý sao?"