Truyện Khoa Học Kỹ Thuật Bá Quyền (Miểu Tốc Cửu Quang Niên)

Khoa Học Kỹ Thuật Bá Quyền

Khoa Học Kỹ Thuật Bá Quyền

Tác giả:
Miểu Tốc Cửu Quang Niên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Kim sắc mái vòm
Mới nhất:
Chương 61: Toàn diện nở hoa! (2 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
La Giai, họ La la, tốt nhất Giai Giai.

Địa Cầu khoa học kỹ thuật giới lớn nhất phía sau màn hắc thủ, không có cái thứ hai.