Truyện Khi Tuyệt Vọng Đếm Ngược (Ta Cũng Rất Tuyệt Vọng)

Khi Tuyệt Vọng Đếm Ngược

Khi Tuyệt Vọng Đếm Ngược

Tác giả:
Ta Cũng Rất Tuyệt Vọng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Người xa lạ
Mới nhất:
Chương 20: Vì cái gì (1 tháng trước)

Đánh giá

Truyện Khi Tuyệt Vọng Đếm Ngược - Tuyệt Vọng Đảo Kế Thời do converter Hades Loki đào.

"Nói ra ngươi có lẽ không tin, ta bị một con số bắt cóc, chữ số về không ta có thể liền sẽ chết. Vì sống sót ta chỉ có thể bị ép tăng lên ngạch số, thế là một cái cư xá bị "đậu phộng" trở thành quỷ khu..."

Truyện cùng tác giả: Cái Trò Chơi Này Không Đơn Giản.

Cầu Nguyệt Phiếu + Đậu.