Truyện Khắc Mệnh Người Chơi (Bán Chỉ Tình Thư 0)

Khắc Mệnh Người Chơi

Khắc Mệnh Người Chơi

Tác giả:
Bán Chỉ Tình Thư 0
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Khắc mệnh đổi lấy kim thủ chỉ
Mới nhất:
Chương 517: Trần mỗ người muốn mua siêu tốc độ chạy (4 tuần trước)

Đánh giá

8.1
Đã có 16 người đánh giá
Trần Cảnh Nhạc: "Ta nguyện ý dùng 50 tuổi thọ mệnh thay cái kim thủ chỉ!"

"Đinh ~ ngài hệ thống đã thượng tuyến."

Trần Cảnh Nhạc: ". . ."

Vân vân, bây giờ hối hận vẫn còn kịp a?