Truyện Khắc Kim Vũ Đạo (Tam Nguyệt Hoa)

Khắc Kim Vũ Đạo

Khắc Kim Vũ Đạo

Tác giả:
Tam Nguyệt Hoa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Phong Tuyết quy
Mới nhất:
Chương 309: Thanh Hà phủ tiểu điện hạ (1 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 3 người đánh giá
Khắc Kim Vũ Đạo giới thiệu tóm tắt: thiên địa vì là lò nung, vạn vật vì là tân than.

Võ đạo sa sút, yêu ma nổi lên bốn phía, thời loạn lạc mạng người tiện như cẩu.

Kiếp trước bày ra một khoản khắc kim tay du, bất ngờ thành Ninh Hưu trong đầu dị năng.

Linh Tê Chỉ, Hàng Long chưởng, vô định tam tuyệt, ba vị Phong Thần kiếm, Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn. . .

Nếu thế gian đã bị trở thành Địa Ngục, cái kia liền giết ra một chốn cực lạc, lấy giết chóc ngăn giết chóc.

Ta tên Ninh Hưu, gà chó không yên Ninh, không chết không thôi hưu