Truyện Kế Thừa Ba Ngàn Năm (Ám Thạch)

Kế Thừa Ba Ngàn Năm

Kế Thừa Ba Ngàn Năm

Tác giả:
Ám Thạch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Người tốt chuyện tốt
Mới nhất:
Chương 481: gào thét mà tới (1 tuần trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 31 người đánh giá
Kế thừa ba ngàn năm di sản, cây cỏ biến Thần hào.

Phổ phổ thông thông tiệm cơm tiểu lão bản lắc mình biến hoá thành siêu cấp Thần Trù, lại còn là nghệ thuật gia, cầm kỳ thư họa không chỗ không tinh, càng khiến người ta khó có thể tin chính là — — hắn vẫn là cái giám định sư kiêm Đại Thu Tàng Gia, trong ngoài đồ cổ không thiếu gì cả, đơn giản đều có thể mở viện bảo tàng.

Ngươi muốn cho là hắn cũng chỉ có những thứ này bản sự, vậy ngươi liền sai, hắn sẽ còn vẽ bùa đoán mệnh xem phong thủy, liền hỏi ngươi có phục hay không?

Có người hỏi hắn làm sao hiểu được nhiều như vậy? Hắn chỉ là cười một cái, tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, ngoại trừ tài sản bên ngoài, tri thức và văn hóa cũng là có thể kế thừa.