Truyện Kẻ Có Tiền Hệ Thống (Khiếu Thiên Lang)

Kẻ Có Tiền Hệ Thống

Kẻ Có Tiền Hệ Thống

Tác giả:
Khiếu Thiên Lang
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Trên trời rơi xuống hệ thống
Mới nhất:
Chương 3 : Người nghèo không thể chí ngắn? (5 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Luôn có người hỏi ta vì cái gì ta có tiền như vậy? Có bao nhiêu tiền? Ngươi nha không biết ta toán học không tốt, nhiều như vậy số không, ta đếm như thế nào đây?
Tiền là vô kể, mỹ nữ là vô hạn...
----------------
Hố sâu bao nhiêu chưa biết, nên là bó tay.
Chuyện làm lúc giết thời gian, với cả là tay mơ, có gì sai sai cứ gọi đệ, đệ sẽ lập tức hiện hồn...
Bạo chương không có, rảnh rỗi làm vài chương post lên. Cảm ơn