Truyện Ích Tại Nhân Gian (Huyền Vũ)

Ích Tại Nhân Gian

Ích Tại Nhân Gian

Tác giả:
Huyền Vũ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hoa khai mãn sơn xuân 1 chỉ thiên hạ kinh
Mới nhất:
Chương 46: Lư Dương viện phiêu lưu ký (3 tuần trước)

Đánh giá

Quyển sách từng danh « Ích Tại Nhân Gian »

Nhân Gian có tiên, là một ngọn núi, là một đạo đồ ăn, là một câu thơ, là một thanh kiếm, cũng là một cái thon gầy bóng dáng.

Nhân Gian đó là tiên, tại cao nguyên, tại hải đảo, ẩn giấu với hiện tại, hiện với qua đi.

Cố Ích ý tại Nhân Gian, Cố Ích cũng tại Nhân Gian.

Đây là một cái từ bên ngoài treo chạy trốn bắt đầu cố sự, quyển sách lại danh: Cố Ích bị bên ngoài treo vứt bỏ phiêu lưu ký.