Truyện Hysteria Cuối Cùng Ánh Bình Minh (Phù Lung Dịch)

Hysteria Cuối Cùng Ánh Bình Minh

Hysteria Cuối Cùng Ánh Bình Minh

Tác giả:
Phù Lung Dịch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mới đến
Mới nhất:
Chương 381: Bẩy rập or mở tiệc chiêu đãi? (2 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 9 người đánh giá
【 Nhẹ huyền nghi mạo hiểm tìm kiếm cái lạ đại tác phẩm —— Tâm lý học đỉnh phong chi chiến!】
Mới ra đời tâm lý học thực tập sinh, lại ở sân trường diễn thuyết lúc bị thương giới bách biến nữ thần ưu ái.
Đường biên giới trên đầy cơ quan sấm sét trang viên, cùng với lòng đất bí mật sinh hóa máy móc nhà xưởng, giấu giếm như thế nào âm mưu?
Huyền phù tại không trung bệnh tâm thần ngục giam, bị giam ở bên trong đều là người nào? Không tưởng được vũ khí sinh hóa lặng yên nghiên cứu trung......
Tất cả vượt quá tưởng tượng mạo hiểm tìm kiếm cái lạ lữ trình, đều do một chi chưa bao giờ nghe tâm lý đặc chiến đội tiếp nhận nhiệm vụ mà triển khai.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã ra hơn 700c
Cầu vote cuối chương 9-10đ
Cầu đề cử NP, cầu like, vote 10*