Huyết Trùng Tiên Khung

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Huyết Trùng Tiên Khung

Huyết Trùng Tiên Khung

Tác giả:
Yếm Bút Tiêu Sinh
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vân Sái Sơn
Mới nhất:
Chương 1140: Đồ diệt Tiên Vương 4 (7 giờ trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 167 người đánh giá

Bầu trời có tiên, ta tất nấu chi! "Thần Thoại Thời Đại" Yến Thập Tam xuyên việt trăm vạn năm sau tu chân thời đại! Lòng mang muôn đời bí mật Yến Thập Tam sáng tạo ra vô số kỳ tích, loại Dược Vương, luyện Tiên Đan, đào Tiên Nhân động phủ, móc phong ấn tiên nữ chi thi, dưỡng chuyển thế yêu ma bé gái, ngự thần thú tỷ muội song sinh! Đoạt vô địch tiên binh! Một cái vô danh tiểu nhân vật đi lên chôn giết thập địa bát hoang Thần Ma vô địch chi đạo!