Truyện Huyền Vũ Chiến Tôn (Thiên Địa Hữu Khuyết)

Huyền Vũ Chiến Tôn

Huyền Vũ Chiến Tôn

Tác giả:
Thiên Địa Hữu Khuyết
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ma đầu sống lại
Mới nhất:
Chương 1976: (đại kết cục) (1 tuần trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 44 người đánh giá
Thời đại mạt pháp ràng buộc ở Bán Bộ Phong Thần bình cảnh tuyệt đại ma đầu một lần bất ngờ thám hiểm, sống lại trở lại trăm vạn năm trước lớn tranh thế gian,

Tu Thần quyết, luyện Bát Hoang bất diệt thân, đan trận song tuyệt, nung nấu vạn vật, khuấy lên Phong Vân,

Cùng đương đại vô số anh tài thiên kiêu tranh huy, đoạt thiên địa khí vận, bước lên Thần Ma đỉnh cao. . .