Truyện Huyền Huyễn : Theo Hỗn Độn Thể Bắt Đầu (Tiên Nữ Xuyên Liễu Bàn Thứ)

Huyền Huyễn : Theo Hỗn Độn Thể Bắt Đầu

Đánh giá

8.1
Đã có 166 người đánh giá
【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Huyền huyễn: Theo hỗn độn thể bắt đầu 】 xuyên qua huyền huyễn thế giới, trở thành Tiên Vực Trường Sinh thế gia truyền nhân, trời sinh hỗn độn thể, lại bạn sinh một khối Trường Sinh xương, một phương Hồng Mông ấn.

Theo hỗn độn thể bắt đầu, một đường quét ngang vô địch.

Thế gian thiên kiêu ngàn ngàn vạn, gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng.

( thiên kiêu tranh bá, nghiền ép vô địch lưu)

Giới thiệu vắn tắt vẫn là sẽ không viết, trước hết như vậy đi, mặt khác sách mới cầu cất giữ. ( câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Chủ nhật lên chương