Truyện Huyền Huyễn: Thần Cấp Sửa Chữa (Hồng Hoang Lý Đích Kỳ Lân)

Huyền Huyễn: Thần Cấp Sửa Chữa

Huyền Huyễn: Thần Cấp Sửa Chữa

Tác giả:
Hồng Hoang Lý Đích Kỳ Lân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Thần cấp sửa chữa hệ thống!
Mới nhất:
Chương 159:: Dũng giả can đảm (1 tháng trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 3 người đánh giá
【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Huyền Huyễn: Thần cấp sửa chữa 】

Tô Thần xuyên việt Huyền Huyễn thế giới, hệ thống có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt!

Keng! Trói chặt thần cấp sửa chữa hệ thống!

Từ nơi này về sau.

Làm Tô Thần mỗi một lần học được võ học, mở ra thần cấp sửa chữa!

Cảnh giới võ học sửa chữa, đột phá tiểu thành, đột phá đại thành, đột phá viên mãn!

Mỗi một lần học được công pháp, công pháp cảnh giới sửa chữa, đột phá tiểu thành, đột phá đại thành, đột phá viên mãn!

Đạt được một bả Linh Kiếm, Linh Kiếm đẳng cấp sửa chữa, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. . . Cửu Phẩm!

Thực lực đột phá đến Võ Vương cảnh nhất trọng, sửa chữa thực lực, Võ Vương cảnh nhị trọng, Võ Vương cảnh tam trọng. . . Võ Vương cảnh cửu trọng!

"Ta Tô Thần luôn luôn lấy đức phục người, không phục đều đã chết!"

LỜI TÁC GIẢ : Cheat Engine hệ thống, luyện đan bày binh bố trận gì, đều có suy nghĩ, Viêm Vũ thế giới cách cục quá nhỏ, cho nên thăng cấp nhanh một chút.TRUYỆN FREE. SCAN ẢNH, YY VÔ NÃO. THẤY ĐỘC GIẢ BÊN TRUNG ĐÁNH GIÁ HAY.

CẦU KIM SA, HỎA TINH. 1 CÁI BONUS 10C.

BUFF ĐẬU BONUS CHƯƠNG. 10K ĐẬU BONUS 5 C.