Truyện Huyền Huyễn: Sáng Tạo Bốn Tỷ Thế Giới (Thiên Thiên Hữu Đại Hỉ)

Huyền Huyễn: Sáng Tạo Bốn Tỷ Thế Giới

Huyền Huyễn: Sáng Tạo Bốn Tỷ Thế Giới

Tác giả:
Thiên Thiên Hữu Đại Hỉ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thái Huyền Đạo tông, ngoại môn Ngũ tử!
Mới nhất:
Chương 188: Hồng Hoang bị công phá! Côn Bằng Yêu Sư thi hài! (2 tuần trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 15 người đánh giá
【 Phi Lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Huyền Huyễn: Sáng Tạo Bốn Tỷ Thế Giới】

"Ta tu luyện ra một đầu Long Mã lực lượng!"

Sở Phong: Ta cũng đã tu luyện ra bốn mươi ngàn tỷ đầu Long Mã lực lượng!

"Ta khổ tu trăm năm, rốt cục ngưng tụ ra Kim Đan."

Sở Phong: Ta Kim Đan có bốn mươi ngàn tỷ khỏa!

Nhân thể có bốn mươi ức đến sáu chục ngàn tỷ tế bào, bốn mươi ngàn tỷ nhân thể tế bào đồng thời tu hành, hóa thành bốn mươi ngàn tỷ đạo đan điền, diễn hóa bốn mươi ngàn tỷ khỏa tinh thần, mở ra thành bốn mươi ngàn tỷ đại thiên thế giới mới! !

Một cái tế bào chém hết bụi trần.

Một cái tế bào trảm diệt một đầu Tinh Hà.

Một cái tế bào trảm một đầu Đại Đế!

"Ta có bốn mươi ngàn tỷ phương thế giới, người nào có thể địch ta một kích?"

. . . .

Gia trì bốn mươi ngàn tỷ lần tu hành, vô địch thiên hạ!

‣ Cảnh giới tu hành phân chia: Đoán Thể, Ngưng Khí, Thần Thông, Kim Đan, Nguyên Thần, Pháp Tướng, Trường Sinh, Cổ Thánh, Đại Đế, Thần.

----------oOo----------
Truyện scan ảnh nên ko đúng được 100%, tốc độ ra truyện không được nhanh. Mỗi ngày 10c - 15c. Sẽ bạo nếu được tặng đậu.

‣ Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 2 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Thất Thải Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Kim Sa Châu = 3 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)