Truyện Huyền Huyễn: Giả Lập Làm Lão Tổ Tông (Lão Tổ Tông)

Huyền Huyễn: Giả Lập Làm Lão Tổ Tông

Huyền Huyễn: Giả Lập Làm Lão Tổ Tông

Tác giả:
Lão Tổ Tông
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Giả lập làm tổ tông!
Mới nhất:
Chương 401: Gia tộc thăng cấp! Chuyên chúc kỹ năng tổ tông hiển linh ! (2 ngày trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 177 người đánh giá
【 B.faloo huyền huyễntop nhân khí bảng, hoa tươi bảng 】

【 B.faloo cấp A ký kết tác phẩm: Huyền Huyễn: Giả Lập Làm Lão Tổ Tông 】

Converter : Chương còn ít, khi nào nhiều sẽ đăng. Do bộ này khởi điểm được đánh giá khá cao bên b.faloo nên ta vác về trước.

【 tiêu hao 10 ngàn điểm hương hỏa, toàn tộc tu tiên tư chất +1. 】

【 tiêu hao 100 ngàn điểm hương hỏa, thu hoạch được Tiên giai công pháp X 1. 】

【 tiêu hao 500 ngàn điểm hương hỏa, gia tộc cấm địa tu luyện tăng thêm tăng lên gấp trăm lần. 】

【 tiêu hao một triệu điểm hương hỏa, chỉ định một tên tộc nhân thu hoạch được Thánh Nhân truyền thừa. 】

"Hoàng tộc? Thánh địa? Tiên môn? Những thứ này nhằm nhò gì! Hết thảy đều muốn bị ta Từ gia giẫm tại dưới chân!"

Với tư cách gia tộc lão tổ tông, Từ Mạch biểu thị: "Ai dám khi dễ ta con cháu, lão tử thì đem các ngươi tổ tông theo mộ phần bên trong kéo ra đánh một trận, còn muốn đem tro cốt hóa hư vô! !"

====

(nhẹ nhõm sảng văn, hi vọng mọi người nhiều hơn ! )(câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )