Truyện Thần Cấp Tiểu Shota (Kiếm Thập Thất)

Thần Cấp Tiểu Shota

Thần Cấp Tiểu Shota

Tác giả:
Kiếm Thập Thất
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thức tỉnh tiểu shota
Mới nhất:
Chương 411: Thế gian mọi loại, bất quá ta một trong bàn tay! (1 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 9 người đánh giá
Ta gọi Tiêu Thành. Sinh ra ở địa cầu, ngay từ đầu ta liền vô địch.

Ta một tuổi thời điểm đánh nổ mặt trăng.

Hai ta tuổi thời điểm, hướng về mặt trời nôn nhổ nước miếng, sau đó mặt trời liền dập tắt.

Ta 3-4 tuổi thời điểm, bắt đầu ở địa cầu truyền bá tín ngưỡng, trở thành thế nhân nội tâm bên trong thần, đám người vì ta dựng lên thần miếu.

Năm tuổi thời điểm, ta đem bản thân phong ấn, ở băng lãnh cô quạnh vũ trụ phiêu đãng, chờ mong có thể tìm kiếm được cùng ta cũng như thế, có được năng lực siêu phàm nhân tộc.

Ngàn năm sau, ta bị người móc ra.

Thế là, cái này huyền huyễn thế giới, liền thêm 1 cái thần cấp tiểu shota.

***** Cảnh giới: Chiến Sĩ, Chiến Sư, Chiến Linh, Chiến Vương, Chiến Hoàng, Chiến Tôn, Chiến Tổ, Thánh Nhân Đại Cảnh, Đại Đế Chi Cảnh

***** Những mức buff:
10 np = 2 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 5 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương