Truyện Huyền Huyễn Chi Nằm Cũng Thăng Cấp (U Hoàng)

Huyền Huyễn Chi Nằm Cũng Thăng Cấp

Huyền Huyễn Chi Nằm Cũng Thăng Cấp

Tác giả:
U Hoàng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đi bộ đều có thể thăng cấp
Mới nhất:
Chương 996: Thiên Huyết xã (2 tháng trước)

Đánh giá

7.1
Đã có 19 người đánh giá
Cái gì? Đi bộ cũng có thể thăng cấp?

Hô hấp có thể mạnh lên? Cơ Sở Kiếm Pháp, có thể diễn hóa xuất Tru Tiên Kiếm Trận!

Tàn khuyết Kim Chung Tráo bí kỹ, có thể hóa thành Vô Thượng Hỗn Độn Chung!

Hoàn thành nhiệm vụ, cũng hoặc là đặc thù thành tựu, có thể có được chư thiên vạn giới trong truyền thuyết Chiến khí thần thông.

Tất cả chuyện bất khả tư nghị, đều tại huyền huyễn chi nằm cũng thăng cấp, đặc sắc trình diễn.