Truyện Huyền Hoàng Kiếm Tổ (Lan Lăng Tiêu Thần Vũ)

Huyền Hoàng Kiếm Tổ

Huyền Hoàng Kiếm Tổ

Tác giả:
Lan Lăng Tiêu Thần Vũ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đáy đầm thần
Mới nhất:
Chương 10: 3 nguyệt ước hẹn (1 tháng trước)

Đánh giá

7.9
Đã có 11 người đánh giá
Nghe đồn, trong thiên địa tổng cộng bốn đại chí cao giới, ba ngàn đại thế giới, mười vạn vị diện thế giới, ức vạn tinh thần thế giới.

Hoa Hạ quốc võ thuật thiên tài Diệp Thanh, xuyên qua đến cái này tu tiên luyện đạo thế giới, để cho chúng ta đi theo cước bộ của hắn, nhìn hắn như thế nào tại trên Thiên Nguyên tinh, từ một cái bình thường tạp dịch đệ tử, từng bước trưởng thành là quân lâm thiên hạ người mạnh nhất!

Quyền đánh tiên đạo đại năng, chân đá ma đạo cự phách, tất cả tuyệt thế thiên tài, đều là phù vân, chỉ xứng làm đá đặt chân!

"Ta sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thiên tài!"

"Muôn vàn đại đạo, vạn loại thần thông, ta từ một kiếm trảm chi!"

Kiếm đạo thiên tài, quét ngang chư thiên, quét sạch vạn giới, mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó!