Truyện Hướng Dẫn Viên Linh Hồn (Cố Đại Thạch)

Hướng Dẫn Viên Linh Hồn

Hướng Dẫn Viên Linh Hồn

Tác giả:
Cố Đại Thạch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Khởi tử hoàn sinh
Mới nhất:
Chương 410: Cái làm như thế nào tính toán (4 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 6 người đánh giá
➼ Mang theo Tần Thủy Hoàng đi Tây An nhìn Đội quân đất nung. Hướng dẫn du lịch Tần Mục Bạch ngoài ý muốn thân tử bị quỷ dị phục sinh về sau, hắn cứ tiếp vào một cái nhiệm vụ, mang một số đặc biệt người đi du lịch, mà hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là mang theo Tần Thủy Hoàng đi Tây An nhìn Đội quân đất nung... ☠
P/s﹏✍

Vị khách thứ 1: Tần Thủy Hoàng - Đạt được năng lực : triệu hồi Đội quân đất nung
Vị khách thứ 2: Hoắc Khứ Bệnh - Đạt được năng lực: trí nhớ kỹ năng cùng sức mạnh của Hoắc Khứ Bệnh
Vị khách thứ 3: Pharaoh - Đạt được năng lực : 10 lần triệu hóa Pharaon vệ đội
Vị khách thứ 4: Võ Đại Lang, Phan Kim Liên, Tây Môn Khánh - Đạt được năng lực : không có
Vị khách thứ 5-6: nuôi dưỡng loli Vương Chiêu Quân -Thái Văn Cơ
P/s﹏✍
☠ Tình trạng: Đang Ra ⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: đô thị dị năng ⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆