Truyện Hồng Mông Thiên Đế (Vi Vi Hồng Khí)

Hồng Mông Thiên Đế

Hồng Mông Thiên Đế

Tác giả:
Vi Vi Hồng Khí
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chín lớp phong ấn
Mới nhất:
Chương 5165: Xé rách chiến trận (4 giờ trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 20 người đánh giá
Mười vạn năm trước, Nhân tộc tại Tiên Ma đại lục phát triển đến thời kỳ đỉnh phong, tổng cộng có chín đại thánh địa, phân biệt nắm trong tay chín đại truyền thừa Thiên Thư.

Một trận đột nhiên xuất hiện thiên địa biến đổi lớn, Tiên Ma đại lục nhận tính hủy diệt đả kích, thiên băng địa liệt, sinh linh đồ thán, trong đó lấy Nhân tộc tổn thất thảm trọng nhất, bảy đại thánh địa hủy diệt, truyền thừa từ đây đoạn tuyệt, Cửu Đại Thiên Thư cận tồn hai bộ.

Thiếu niên Lăng Phong, đằng không xuất thế, giết Thần Ma, nghịch Cửu Thiên, chiến Lục Đạo Luân Hồi, dẫn đầu Nhân tộc trở lại đỉnh phong, chấp chưởng Hồng Mông đại đạo.