Truyện Hồng Hoang: Trọng Sinh Huyết Hải Minh Hà (Tưởng Mãi Tiểu Mễ)

Hồng Hoang: Trọng Sinh Huyết Hải Minh Hà

Hồng Hoang: Trọng Sinh Huyết Hải Minh Hà

Tác giả:
Tưởng Mãi Tiểu Mễ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Huyết Hải Chi Chủ! Gần giảng đạo! (cầu tất cả)
Mới nhất:
Chương 303: Xiềng xích khóa lại người (đổi mới, cầu toàn đặt hàng, từ đặt hàng) (3 tuần trước)

Đánh giá

8
Đã có 11 người đánh giá
【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Hồng Hoang: Trọng Sinh Huyết Hải Minh Hà 】

Trọng sinh Hồng Hoang, trở thành Minh Hà, tọa ủng huyết hải, Bất Tử Bất Diệt!

Luyện hóa một tỉ tám chục triệu Huyết Thần Tử, làm lượng kiếp đến lúc, huyết mạn Tru Tiên Kiếm Trận, liên thủ Hồng Quân, trảm sát La Hầu!

Từ đây, Tru Tiên Tứ Kiếm nơi tay, vô địch Hồng Hoang!

Lại đem Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Hủy Diệt Hắc Liên dung hợp, luyện ra Tiên Thiên Chí Bảo!

Ở chí bảo ở giữa Khai Thiên Tích Địa, trở thành Hồng Hoang thủ thánh! Lấy giết thành đạo!

Sát thiên! Sát địa! Sát chúng sinh! Giết tất cả địch!

Liền Hỗn Độn Ma Thần cũng muốn ở dưới kiếm của ta ngã xuống. . .

TRUYỆN FREE. SCAN ẢNH TỪ CHƯƠNG 62.

CẦU KIM SA, HỎA TINH. 1 CÁI BONUS 10C.

BUFF ĐẬU BONUS CHƯƠNG. 10K ĐẬU BONUS 5 C.