Truyện Hồng Hoang Tối Cường Công Đức Thánh Nhân (Mặc Tuyết Khanh)

Hồng Hoang Tối Cường Công Đức Thánh Nhân

Hồng Hoang Tối Cường Công Đức Thánh Nhân

Tác giả:
Mặc Tuyết Khanh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta vì Tiên Thiên Linh Căn, Ngũ Châm Tùng
Mới nhất:
Chương 18: Cấm túc mà thôi đàm luận Tây Du (3 tuần trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 21 người đánh giá
B.faloo mạng A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Hồng Hoang Chi Tối Cường Công Đức Thánh Nhân

Đều nói Công Đức Thành Thánh Thánh Nhân thực lực kém cõi nhất, nhưng tan vỡ chư thiên Thánh Nhân, cái nào không phải Công Đức Thành Thánh? Tam Thanh mượn lập giáo công đức dẫn phát khai thiên Công Đức Thành Thánh, Tây Phương Nhị Thánh hướng thiên mượn Công Đức Thành Thánh, Nữ Oa tạo nhân thành thánh tự nhiên cũng không cần nói.

Thử vấn thế giới bên trên còn có ai so với hậu thế xuyên việt giả hiểu rõ hơn ở Hồng Hoang bên trong thu hoạch công đức phương thức? Nếu như ở nơi này người đang thu hoạch công đức thời điểm còn có thể gấp bội là một cái gì tràng cảnh đâu?

Gấp đôi công đức, gấp bốn công đức, tám lần công đức! Vậy đại khái chính là một người hình công đức hành tẩu vũ khí đi?

Các loại Công Đức Chí Bảo không lấy tiền, phòng ngự toàn bộ nhờ công đức.

Đến tận đây, Hồng Hoang đại địa bên trên, người nào đó sẽ trở thành tất cả mọi người không muốn trêu chọc đối tượng, cũng không phải là bọn họ đánh không lại, mà là sau khi đánh đại giới bọn họ không trả nổi

600c. sảng văn, vô địch văn, hệ thống lưu.

CẦU KIM SA, HỎA TINH. KIM ĐẬU BONUS CHƯƠNG!!!