Truyện Hồng Hoang Thần Cấp Mở Rộng (Hồng Hoang Thiên Bảng)

Hồng Hoang Thần Cấp Mở Rộng

Hồng Hoang Thần Cấp Mở Rộng

Tác giả:
Hồng Hoang Thiên Bảng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thần cấp mở rộng
Mới nhất:
Chương 320: Thần kỳ (2 tuần trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 28 người đánh giá
【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Hồng Hoang thần cấp mở rộng 】

Nghiêm Phong xuyên việt đến rồi Hồng Hoang, trở thành Tiên Thiên đoàn thứ nhất Hỏa Linh, thuận tiện mang theo thần cấp mở rộng, chỉ cần là đánh bại địch nhân hoặc là thiêu đốt đều có thể thu được mở rộng độ

"Keng, ngươi theo hầu từ tiên thiên đoàn thứ nhất Hỏa Linh tấn thăng làm Tiên Thiên đoàn thứ nhất thiên hỏa. "

"Keng, ngươi Đồng Sinh Linh Bảo từ đó phẩm Tiên Thiên Linh Bảo tấn thăng làm thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. "

"Keng, ngươi Không Gian Na Di tấn thăng làm Không Gian Cấm Cố. "

"Keng, ngươi Thời Gian Gia Tốc tấn thăng làm Thời Gian Đảo Lui. "

"Keng, ngươi Hỗn Độn châu luyện hóa độ đạt được trăm phần trăm, có thể phát huy toàn bộ uy lực. "

Bất kể là theo hầu cùng Đồng Sinh Linh Bảo, vẫn là pháp bảo cùng pháp tắc đều có thể vô hạn mở rộng xuống phía dưới.

Từ đây Nghiêm Phong quyền đả Hồng Quân chân đá Thiên Đạo, trở thành Hồng Hoang đệ nhất nhân!


TRUYỆN FREE. SCAN ẢNH TỪ CHƯƠNG 71. TÁC RA HƠN 400C.

CẦU KIM SA, HỎA TINH. 1 CÁI BONUS 10C.

BUFF ĐẬU BONUS CHƯƠNG. 10K ĐẬU BONUS 5C.