Truyện Hồng Hoang: Ta Sư Phó Không Thể Trêu Vào (Cửu Thải Hồ Lô Đằng)

Hồng Hoang: Ta Sư Phó Không Thể Trêu Vào

Hồng Hoang: Ta Sư Phó Không Thể Trêu Vào

Tác giả:
Cửu Thải Hồ Lô Đằng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta có chín cái sư phó
Mới nhất:
Chương 65: Hạo thiên thu vào môn phí (1) (3 tuần trước)

Đánh giá

9
Đã có 2 người đánh giá
« Faloo tiếng trung võng cấp A ký hợp đồng tác phẩm: Hồng Hoang: Sư phó của ta ngươi không thể trêu vào » Phương Minh xuyên qua đến Hồng Hoang thế giới, gặp được một cái phủi tay chưởng quầy hệ thống, trực tiếp cấp Phương Minh triệu hồi ra chín cái sư phó, liền ngủ say.

Đang lúc Phương Minh chửi má nó thời điểm, hắn phát hiện hắn chín cái sư phó hảo ngưu bức.

Đại sư phụ bao vây tại một đoàn tử quang bên trong, không rõ thân phận, mỗi tiếng nói cử động đều là nói;

Nhị sư phụ dẫn theo một thanh phủ, kêu gào dốc hết toàn lực;

Chín cái sư phó một cái so một cái thần bí, Phương Minh suy đoán chín cái sư phó thân phận, từ đây đi lên một cái gặm sư phó con đường.

"Hồng Quân, ngươi thực ngưu bức? Tới tới tới, cùng ta nhị sư phụ nhiều lần, ồ, Hồng Quân lão nhân, ngươi làm sao thấy được ta nhị sư phụ liền chạy a. . ." (bản cố sự tình cập nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )

‣ Truyện scan ảnh nên ko đúng được 100%. Và tốc độ ra chương ko nhanh đc. Mỗi ngày 10c - 15c. Sẽ bạo nếu đc tặng đậu

‣ Những mức buff:
3 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 5 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Thất Thải Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Kim Sa Châu = 3 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
----------oOo----------