Truyện Hồng Hoang Chi Trụ Vương Vô Địch (Soái Soái)

Hồng Hoang Chi Trụ Vương Vô Địch

Hồng Hoang Chi Trụ Vương Vô Địch

Tác giả:
Soái Soái
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngày cưới
Mới nhất:
Chương 478: Kỳ Lân quát tháo (5 ngày trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 27 người đánh giá
B.faloo mạng A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Hồng Hoang Chi Trụ Vương Vô Địch

Trọng sinh Hồng Hoang trở thành đại danh đỉnh đỉnh vong quốc chi quân Trụ Vương, thức tỉnh vạn giới vớt hệ thống. . .

Vớt vạn giới nhân tài, mở Vận Triều. . .

Từ đây đi lên một cái lật tung Thiên Đình, chân đạp Thánh Nhân, diệt sát thiên đạo, thành tựu chí cường Vận Triều chi chủ con đường!


gần 900c. có nhiều gái.

CẦU KIM SA, HỎA TINH. KIM ĐẬU BONUS CHƯƠNG!!!