Truyện Hồng Hoang Chi Tối Cường Thiên Đế (Mộc Dịch Công Tử)

Hồng Hoang Chi Tối Cường Thiên Đế

Hồng Hoang Chi Tối Cường Thiên Đế

Tác giả:
Mộc Dịch Công Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hàng lâm Hồng Hoang! Tiên Thiên Nhân Tộc!
Mới nhất:
Chương 24: Toàn bộ tiêu diệt! Cơ Tử! (1 tuần trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 35 người đánh giá
B.faloo mạng A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Hồng Hoang Chi Tối Cường Thiên Đế

Nhân vật chính dắt Tối Cường Thiên Đế Hệ Thống hàng lâm Hồng Hoang trọng sinh làm làm tiên thiên Nhân Tộc! Lấy Hồng Hoang làm khởi điểm, chinh chiến chư thiên vạn giới! Thống ngự thiên hạ, vạn giới cùng tôn vinh!

Cửu Thiên Thập Địa ta vi tôn!

Chư thiên vạn giới ta xưng hùng!

Kí chủ: Dương Hạo Thần

Chủng tộc: Nhân Tộc

Thể chất: Tiên Thiên Đạo Thể

Tu vi: Kim tiên

Công pháp: Không

Thần thông: Phá Vọng Chi Nhãn!

Bí thuật: Không

Pháp bảo: Nhân Tộc truyền thừa Bất Diệt Tân Hỏa, Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo Hộ Thể Y, Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo đao đá...

Sủng vật: Không

Tín ngưỡng: 2598 5

Vật phẩm: Nhân Tộc Thánh Điện một tòa! Thế thân con rối một cái! Âm dương Tạo Hóa Đan một viên! Vô Thủy Đại Đế triệu hoán card một tấm! Đại bạch thỏ sữa kẹo một bao!


1k2 CHƯƠNG.

☣CẦU KIM SA☣ ☣HỎA TINH ☣ ☣KIM ĐẬU BONUS CHƯƠNG☣