Truyện Hồng Hoang Chi Thông Thiên Đạo Nhân (Không Điều Gian Lý Tây Qua)

Hồng Hoang Chi Thông Thiên Đạo Nhân

Hồng Hoang Chi Thông Thiên Đạo Nhân

Tác giả:
Không Điều Gian Lý Tây Qua
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương thứ nhất Bàn Cổ Khai Thiên Tích Địa, Thông Thiên Côn Lôn hóa hình
Mới nhất:
Chương 337: Đại kết cục (11 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Hồng Hoang Chi Thông Thiên Đạo Nhân giới thiệu tóm tắt: Tích Địa khai thiên đạo lý minh, đàm kinh bàn về pháp Bích Du Kinh. Bát Quái Tiên Y Phi Tử khí, ba thước bảo kiếm số hiệu Thanh Bình. Đồ chúng 3000 phân tả hữu, sau theo họ Vạn tẫn tinh anh. Thông Thiên Giáo Chủ cách kim khuyết, tới tụ Quần Tiên triệu tên gọi
+ Ngày 5-10 chương tùy ủng hộ
+ 1 nguyệt phiếu 1 chương.5 nguyệt phiếu up
+buff kim đậu = 5 chương
+ ai dư giả kim sa châu hay thất thải châu cứ ném
có thể đọc các truyện khác do mình làm tại http://readslove.com/truyen-dang-boi/115490/
thanks all